Thẻ Google play

Thông tin đơn hàng sẽ dược gửi đến email này

{{ form.amount }}

 

Bảng giá thẻ Google play Hàn Quốc
Mệnh giá Giá tiền VNĐ
10.000 원 220.000đ
15.000 원 320.000đ
30.000 원 636.000đ
50.000 원 1.060.000đ
100.000 원 2.110.000đ

Ngoài ra còn có mệnh giá lớn hơn.

Shop có các loại thẻ Google play Korea, USA. Thẻ dùng nạp được hầu hết các game, ứng dụng chạy trên hệ điều hành Android như samsung, LG, Oppo...
Liên hệ admin để được đặt hàng loại thẻ này.