Vinaphone khuyến mãi 20% ngày vàng toàn quốc ngày 10/04/2018

10-04-2018 - 11:57 | Lượt xem: 681

Vinaphone khuyến mãi 20% ngày vàng toàn quốc ngày 10/04/2018

Chương trình khuyến mãi cụ thể như sau: 

1. Đối tượng áp dụng:  
- Thuê bao trả trước là khách hàng thường xuyên hoạt động nạp thẻ, bao gồm thuê bao trả sau chuyển sang trả trước, thuê bao trả trước khôi phục lại số và thuê bao trả trước đổi số trước và trong thời gian KM (không bao gồm TB ezCom)
 
2. Thời gian: từ 00h00 đến 23h59 ngày 10/04/2018

3. Phạm vi áp dụng: Toàn quốc


4. Nội dung khuyến mãi:
Nạp tiền (nạp thẻ) trong thời gian khuyến mãi, khách hàng sẽ được:
- Tặng 20% giá trị các thẻ nạp trong thời gian khuyến mại, trong đó: 10% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào Tài khoản Khuyến mại (gọi/nhắn tin liên mạng), 10% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào Tài khoản Khuyến mại 2 (gọi/nhắn tin nội mạng Vinaphone và cố định VNPT).
- Tặng thêm 100% ngày sử dụng của thẻ cho các thuê bao VinaCard, Vina365:
 

Lưu ý: Đối với các thuê bao đang được hưởng khuyến mãi nạp thẻ của các chương trình KM trước, nếu nạp thẻ trong ngày Vàng sẽ được hưởng KM như sau:
Nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mại (của chương trình khuyến mại trước đây) thì tiếp tục được hưởng khuyến mại của ngày Vàng.
+ Nếu chưa nạp hoặc chưa nạp đủ số lượng thẻ được khuyến mại (của chương trình khuyến mại trước đây), nếu nạp thẻ trong ngày Vàng: sẽ được hưởng KM của chương trình KM lớn hơn. Số lượng thẻ nạp trong thời gian khuyến mại ngày vàng sẽ cộng gộp vào số lượng vào thẻ nạp của chương trình khuyến mại trước.