Viettel khuyến mãi 50% ngày 28/02/2018

26-02-2018 - 15:07 | Lượt xem: 656

THECAO24 xin thông báo Viettel khuyến mãi 50% ngày 28/02/2018

1. Thời gian KM:
Từ 00h00 đến 23h59:59 ngày 28/02/2018

2. Phạm vi triển khai: 
- Toàn quốc

3. Đối tượng hưởng khuyến mại:
- Tất cả thuê bao trả trước Viettel (bao gồm cả thuê bao di động và thuê bao Homephone) đang hoạt động 2 chiều, bị chặn 1 chiều hoặc bị chặn 2 chiều đang trong thời gian giữ số.
- Không  áp dụng cho các thuê bao đang sử dụng gói cước di động trả trước bao gồm Tourist, KID, CN, AN, Vtracking.


4. Nội dung khuyến mại
- Đối với thuê bao di động trả trước sử dụng gói cước TOMS (TOM690), SV690:
+ Tặng 50% giá trị thẻ nạp vào tài khoản khuyến mại (TK 34).
+ Tiền khuyến mại không giới hạn ngày sử dụng, tiền khuyến mại chỉ được sử dụng gọi, nhắn tin nội mạng.
- Đối với thuê bao di động trả trước sử dụng các gói cước còn lại:
+ Tặng 50% giá trị thẻ nạp vào tài khoản khuyến mại (TK10).
+ Tiền khuyến mại không giới hạn ngày sử dụng, không phân biệt sử dụng ngoại mạng, nội mạng.
- Đối với thuê bao Homephone trả trước:
+ Tặng 50% giá trị thẻ nạp vào tài khoản khuyến mại.
+ Tiền khuyến mại không giới hạn ngày sử dụng, không phân biệt sử dụng ngoại mạng, nội mạng.