Tài khoản ngân hàng

10420-34763851 (八)

Ngân hàng bưu điện Yucho – ゆうちょ銀行 

Ctk: チャン - クアン 注:ゲームカードを販売します

Lưu ý: Nghiêm cấm sử dụng tài khoản chúng tôi đi lừa đảo người khác, nếu số tiền có nghi vấn chúng tôi sẽ tạm giữ và yêu cầu xác minh danh tính, số điện thoại, số chứng minh. Nếu vi phạm bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật!
.