Rút tiền thì có bị mất phí không?

20-05-2016 - 17:11 | Lượt xem: 993

Ngoài mức phí của ngân hàng, bạn sẽ không mất thêm bất kỳ khoản chi phí nào.

 

Chúng tôi không thu phí khi khách hàng thực hiện rút tiền với bất kỳ ngân hàng nào, nhưng khách hàng sẽ phải trả một khoản phí nhỏ không đáng kể của ngân hàng. 

Lưu ý: Với mỗi lệnh rút tiền bạn sẽ phải trả phí cho ngân hàng, do đó để tiết kiệm chi phí bạn nên tránh thực hiện nhiều lệnh rút tiền, thay vào đó bạn tạo lệnh rút tiền với số lượng tiền lớn hoặc khi cần thiết.