Hướng dẫn cách rút tiền mặt?

20-05-2016 - 17:12 | Lượt xem: 1159

Bạn muốn rút tiền từ Thecao24.vn

- Danh sách tài khoản ngân hàng của bạn phải có thông tin tài khoản bạn rút và thông tin phải chính xác. Nếu bạn chưa tạo danh sách ngân hàng thì bấm vào "Thông tin tài khoản" -> "Tài khoản ngân hàng" -> Thêm tài khoản. 

- Số tiền bạn muốn rút lớn hơn số tiền website quy định tối thiểu

- Tổng số tiền bạn muốn rút và số phí rút phải nhỏ hơn số tiền trong số dư tài khoản của bạn

- Chờ đến đúng số ngày cam kết hạn rút để nhận tiền

Note: Sau khi thực hiện lệnh rút tiền thời gian nhận được tiền về tài khoản là 5p - 1h)