Chiết khấu

 
Mua mã thẻ, Nạp tiền điện thoại, Nạp tiền game (Thành viên sale 2 - 5%)
Mệnh giá Thẻ điện thoại Thẻ game Nạp điện thoại, game
10.000 VNĐ 65¥ 65¥ 65¥
20.000 VNĐ 120¥ 120¥ 120¥
30.000 VNĐ 180¥ 180¥ 180¥
50.000 VNĐ 260¥ 260¥ 260¥
100.000 VNĐ 520¥ 520¥ 520¥
200.000 VNĐ 1040¥ 1040¥ 1040¥
300.000 VNĐ 1560¥ 1560¥ 1560¥
500.000 VNĐ 2.600¥ 2.600¥ 2.600¥
1.000.000 VNĐ 5.200¥ 5.200¥  
2.000.000 VNĐ 10.300¥ 10.300¥  
3.000.000 VNĐ 15.400¥ 15.400¥  
5.000.000 VNĐ 25.500¥ 25.500¥  

 


Bảng giá nạp thẻ internet voip (easy voip, mobile voip...)
Mệnh giá nạp Giá WON Giá VNĐ
10 USD 1.400¥ 275.000đ
10 EURO 1.700¥ 350.000đ

Note: Chúng tôi nhận nạp hầu hết các loại thẻ gọi quốc tế internet voip, mobile voip như: Easyvoip, voipchief, Rynga, actionvoip, cheapvoip, VoipYo, Powervoip...


Cảm ơn quý khách hàng!